भुराजनीतिको भुंग्रो

नारायाण वाग्ले उनको नाम कर्मा फुन्त्सो हो। प्रश्न गर्दा एकजनाले उनलाई कर्मा पा भनेर सम्बोधन गरे। उनी हाँस्ने नै भए।

Read more